Интерактивна карта на Хасково-Еврос био регион

Самотраки
14 °C Icon
Александруполис
11 °C Icon
Суфли
9 °C Icon
Дидимотико
8 °C Icon
Орестиада
8 °C Icon
Харманли
10 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
40
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
42
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
1123395
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
26747
BGN
Биологично растениевъдство
91
%
Биологично животновъдство
6
%
Търговията и/или складирането на биологични продукти
3
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Сливи, бадем и люцерна - 8,25 ха сливи с 13,80 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 41,52 ха бадем с 3,88 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 138 ха люцерна със 150,35 т. произведено количество продукция през 2022 г.
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Мека пшеница-зимна - 196,54 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
Мека пшеница-зимна - 499,59 т.
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Брой пчелни семейства - 56
Тополовград
1 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
11
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
4
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
63708
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
15927
BGN
Биологично растениевъдство
65
%
Биологично животновъдство
35
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Пчеларство и пчелни продукти, овес и просо - 2,50 т. произведено количество пчелни продукти през 2022 г.; 4,80 ха овес със 7 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 1,21 ха просо с 1,5 т. произведено количество продукция през 2022 г.
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Люцерна - 29,78 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
Люцерна - 25 т.
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Брой пчелни семейства - 264
Стамболово
9 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
9
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
5
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
41454
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
8291
BGN
Биологично растениевъдство
94
%
Биологично животновъдство
6
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Сливи, угар и еднозърнест лимец - 3,58 ха сливи с 5,41 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 1,8 ха угари; 16,17 ха еднозърнест лимец с 20 т. произведено количество продукция през 2022 г.;
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Маслодаен лен - 28,48 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
Еднозърнест лимец - 20 т.
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Брой пчелни семейства - 165
Симеоновград
10 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
3
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
1
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
10219
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
10219
BGN
Биологично растениевъдство
33
%
Биологично животновъдство
67
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Сливи и пчеларство и пчелни продукти - 2,52 ха сливи с 0,02 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 7,05 т. произведено количество пчелни продукти през 2022 г.;
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Сливи - 2,52 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
пчелни продукти - 7,05 т.
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Брой пчелни семейства - 209
Свиленград
8 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
62
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
43
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
771747
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
17948
BGN
Биологично растениевъдство
96
%
Биологично животновъдство
3
%
Търговията и/или складирането на биологични продукти
1
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Лук, бадем и орех - 53,68 ха лук с 367,09 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 81,39 ха бадеми със 17,965 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 129,11 ха орех с 24,196 т. произведено количество продукция през 2022 г.;
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Бял трън - 275,02 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
Лук - 367,09 т.
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Брой пчелни семейства - 599
Минерални бани
8 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
4
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
4
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
18711
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
4678
BGN
Биологично растениевъдство
91
%
Биологично животновъдство
9
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Череши, сливи и орех - 8,11 ха череши с 11,75 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 1,92 ха сливи с 2,90 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 5,73 ха орех с 0,80 т. произведено количество продукция през 2022 г.;
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Череши - 8,11 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
Череши - 11,75 т
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Брой пчелни семейства - 1
Маджарово
10 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
10
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
6
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
50953
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
8492
BGN
Биологично растениевъдство
64
%
Биологично животновъдство
32
%
Преработка на биолгоични продукти
4
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Ливади за косене, постоянни или временни пасища за паша на животни (пасища и мери за паша), люцерна и пчеларство и пчелни продукти - 124,85 ха ливади за косене с 362,41 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 1317,17 ха постоянни или временни пасища за паша на животни (пасища и мери за паша) с 93,86 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 35,14 ха люцерна с 96,02 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 5,8 т. произведено количество пчелни продукти през 2022 г.;
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Постоянни или временни пасища за паша на животни (пасища и мери за паша) - 1317,17 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
Ливади за косене (ливадно сено) - 362,41 т.
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Говеда и биволи за клане - 751
Любимец
10 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
12
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
7
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
30359
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
4337
BGN
Биологично растениевъдство
88
%
Биологично животновъдство
12
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Сливи, пчеларство и пчелни продукти и домати - 7,14 ха сливи с 17,92 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 4,5 т. произведено количество пчелни продукти през 2022 г.; 5,06 ха домати с 32,80 т. произведено количество продукция през 2022 г.;
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Орех - 24,00 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
картофи, включително семепроизводство - 36,10 т.
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Брой пчелни семейства - 480
Ивайловград
8 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
17
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
16
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
125440
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
7840
BGN
Биологично растениевъдство
88
%
Биологично животновъдство
12
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Сливи, пчеларство и пчелни продукти и череши - 6,57 ха сливи с 18,50 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 3,05 т. произведено количество пчелни продукти през 2022 г.; 4,37 ха череши с 11,60 т. произведено количество продукция през 2022 г.
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Кориандър - 42,52 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
Дини - 119 т.
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Брой пчелни семейства - 130
Димитровград
8 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
23
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
19
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
98050
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
5161
BGN
Биологично растениевъдство
69
%
Биологично животновъдство
11
%
Търговията и/или складирането на биологични продукти
18
%
Преработка на биолгоични продукти
2
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Пчеларство и пчелни продукти, череши и бадем - 14,44 ха череши с 57,15 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 16,81 ха бадеми с 2,85 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 13,86 т. произведено количество пчелни продукти през 2022 г.;
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Лешник - 22,01 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
Череши - 57,15 т.
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Брой пчелни семейства - 710
Хасково
10 °C Icon
Брой регистрирани оператори в системата на контрол в биологичното производство
66
бр.
Брой на заявилите и съответно получили средства за биологично растениевъдство и биологично животновъдство
37
бр.
Общата стойност на средствата, получени от био производителите за 2021 г.
340434
BGN
Средно получени европейски средства на 1 биологичен производител през 2021 г.
9201
BGN
Биологично растениевъдство
79
%
Биологично животновъдство
12
%
Търговията и/или складирането на биологични продукти
5
%
Преработка на биолгоични продукти
4
%
Топ 3 на регистрирани биологични дейности:
Сливи, Пчеларство и пчелни продукти и орех - 114,2299 ха сливи с 40,228 т. произведено количество продукция през 2022 г.; 18,41 т. произведено количество пчелни продукти през 2022 г.; 142,13 ха орехи с 30,31 т. произведено количество продукция през 2022 г.
Най-голяма биологична площ, според наличните данни:
Постоянни или временни пасища за паша на животни (пасища и мери за паша) - 156,49 ха
Най-голямо количество прозиведена био продукция, според наличните данни:
Домати - 108,75 т.
Най-много регистрирани биологични животински единици:
Брой пчелни семейства - 1733
Program_Logo

Тази интерактивна карта е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Съдържанието на интерактивната карта е изцяло отговорност на Сдружение „Бизнес център – Марица“ и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат. Проектът „EURO bio REGION MARITZA EVROS” с акроним EU 2 BIO е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020.