Διαδραστικός χάρτης της βιοπεριοχής Χάσκοβο-Έβρου

Σαμοθράκης
17 °C Icon
Αλεξανδρούπολης
16 °C Icon
Σουφλίου
16 °C Icon
Διδυμοτείχου
13 °C Icon
Ορεστιάδας
14 °C Icon
Χαρμανλί
14 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
40
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
42
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
1123395
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
26747
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
91
%
βιολογική ζωική παραγωγή
6
%
Εμπόριο ή/και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων
3
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Δαμάσκηνα; Αμύγδαλο; Μηδική - 8,25 εκτάριο Δαμάσκηνα με 13,80 τόνους παραγωγής το 2022; 41,52 εκτάριο Αμύγδαλο με 3,88 τόνους παραγωγής το 2022; 138,00 εκτάριο Αμύγδαλο με 150,35 τόνους παραγωγής το 2022;
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
Μαλακό σιτάρι-χειμώνα - 196,54 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
Μαλακό σιτάρι-χειμώνα - 499,59 ο τόνος
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Αριθμός αποικιών μελισσών - 56
Τοπόλοβγκραντ
11 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
11
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
4
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
63708
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
15927
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
65
%
βιολογική ζωική παραγωγή
35
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα; Βρώμη; Κεχρί - 2,5 τόνους παραγωγής "μελισσοκομικά προϊόντα" το 2022; 4,80 εκτάριο Βρώμη με 7 τόνους παραγωγής το 2022; 1,21 εκτάριο Κεχρί με 1,50 τόνους παραγωγής το 2022.
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
μηδική - 29,78 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
μηδική - 25 ο τόνος
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Αριθμός αποικιών μελισσών - 264
Σταμπολόβο
13 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
9
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
5
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
41454
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
8291
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
94
%
βιολογική ζωική παραγωγή
6
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Δαμάσκηνα; Αγρανάπαυση; Μονόκοκκο ορθογραφία - 3,58 εκτάριο Δαμάσκηνα με 5,41 τόνους παραγωγής το 2022; 1,8 εκτάριο Αγρανάπαυση το 2022; 16,17 εκτάριο Μονόκοκκο ορθογραφία με 20 τόνους παραγωγής το 2022.
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
Λινάρι ελαιόσπορος - 28,48 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
Μονόκοκκο ορθογραφία - 20,00 ο τόνος
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Αριθμός αποικιών μελισσών - 165
Σιμεόνοβγκραντ
14 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
3
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
1
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
10219
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
10219
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
33
%
βιολογική ζωική παραγωγή
67
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Δαμάσκηνα; Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα - 7.05 τόνους παραγωγής "μελισσοκομικά προϊόντα" το 2022; 2.52 εκτάριο Δαμάσκηνα με 0.02 τόνους παραγωγής το 2022;
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
Δαμάσκηνα - 2.52 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
μελισσοκομικά προϊόντα - 7.05 τόνους
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Αριθμός αποικιών μελισσών - 209
Σβίλενγραντ
12 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
62
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
43
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
771747
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
17948
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
96
%
βιολογική ζωική παραγωγή
3
%
Εμπόριο ή/και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων
1
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Κρεμμύδι; Αμύγδαλο; Καρύδι - 53,68 εκτάριο Κρεμμύδι με 367,09 τόνους παραγωγής το 2022; 81,39 εκτάριο Αμύγδαλο με 17,965 τόνους παραγωγής το 2022; 129,11 εκτάριο Καρύδι με 24,196 τόνους παραγωγής το 2022;
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
Γαϊδουράγκαθο - 275,02 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
Κρεμμύδι - 367,09 ο τόνος
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Αριθμός αποικιών μελισσών - 599
Μινεράλνι Μπάνι
13 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
4
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
4
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
18711
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
4678
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
91
%
βιολογική ζωική παραγωγή
9
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Κεράσια; Δαμάσκηνα; Καρύδι - 8,11 εκτάριο Κεράσια με 11,75 τόνους παραγωγής το 2022; 1,92 εκτάριο Δαμάσκηνα με 2,90 τόνους παραγωγής το 2022; 5,73 εκτάριο Καρύδι με 0,80 τόνους παραγωγής το 2022;
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
κεράσια - 8,11 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
κεράσια - 11,75 ο τόνος
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Αριθμός αποικιών μελισσών - 1
Μαντζάροβο
14 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
10
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
6
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
50953
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
8492
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
64
%
βιολογική ζωική παραγωγή
32
%
επεξεργασία βιολογικών προϊόντων
4
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα; Μόνιμοι ή προσωρινοί βοσκότοποι για ζώα βοσκής (βοσκότοποι και βοσκοτόπια); Λιβάδια κοπής; Μηδική - 5,80 τόνους παραγωγής "μελισσοκομικά προϊόντα" το 2022; 1317,17 εκτάριο Μόνιμοι ή προσωρινοί βοσκότοποι για ζώα βοσκής (βοσκότοποι και βοσκοτόπια) με 93,86 τόνους παραγωγής το 2022; 124,85 εκτάριο Λιβάδια κοπής με 362,41 τόνους παραγωγής το 2022; 35,14 εκτάριο Μηδική με 96,02 τόνους παραγωγής το 2022.
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
Μόνιμοι ή προσωρινοί βοσκότοποι για ζώα βοσκής (βοσκότοποι και βοσκοτόπια) - 1317,17 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
Λιβάδια κοπής - 362,41 τόνος
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Βοοειδή και βουβάλια για σφαγή - 751
Λιούμπιμετς
14 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
12
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
7
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
30359
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
4337
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
88
%
βιολογική ζωική παραγωγή
12
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Δαμάσκηνα; Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα; Ντομάτες - 4,50 τόνους παραγωγής "μελισσοκομικά προϊόντα" το 2022; 7,14 εκτάριο Δαμάσκηνα με 17,92 τόνους παραγωγής το 2022; 5,06 εκτάριο Ντομάτες με 32,80 τόνους παραγωγής το 2022.
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
Καρύδι - 24,00 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
Πατάτες συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής σπόρων - 36,10 ο τόνος
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Αριθμός αποικιών μελισσών - 480
Ηβαίλοβγκραντ
11 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
17
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
16
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
125440
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
7840
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
88
%
βιολογική ζωική παραγωγή
12
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Δαμάσκηνα; Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα; Κεράσια - 3,05 τόνους παραγωγής "μελισσοκομικά προϊόντα" το 2022; 6.57 εκτάριο Δαμάσκηνα με 18.50 τόνους παραγωγής το 2022; 4.37 εκτάριο …………………. με 11.60 τόνους παραγωγής το 2022.
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
κόλιανδρος - 42,52 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
Καρπούζια - 119 ο τόνος
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Αριθμός αποικιών μελισσών - 130
Δημήτροβγκραντ
14 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
23
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
19
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
98050
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
5161
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
69
%
βιολογική ζωική παραγωγή
11
%
Εμπόριο ή/και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων
18
%
επεξεργασία βιολογικών προϊόντων
2
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα; Κεράσια; Αμύγδαλο - 13,86 τόνους παραγωγής "μελισσοκομικά προϊόντα" το 2022; 23,66 εκτάριο φουντουκιών με 57,15 τόνους παραγωγής το 2022; 11,18 εκτάριο Αμύγδαλο με 2,85 τόνους παραγωγής το 2022.
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
Φουντούκι - 22,01 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
Κεράσια - 57,15 τόνους
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Αριθμός αποικιών μελισσών - 510
Χάσκοβο
14 °C Icon
Αριθμός εγγεγραμμένων φορέων στο σύστημα ελέγχου της βιολογικής παραγωγής
66
όχι.
Αριθμός εκείνων που υπέβαλαν αίτηση και έλαβαν κεφάλαια για βιολογική φυτική παραγωγή και βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή
37
όχι.
Η συνολική αξία των κεφαλαίων που έλαβαν οι παραγωγοί βιολογικών προϊόντων για το 2021
340434
BGN
Μέσος όρος ευρωπαϊκών κεφαλαίων ανά 1 παραγωγό βιολογικών προϊόντων το 2021
9201
BGN
βιολογική φυτική παραγωγή
79
%
βιολογική ζωική παραγωγή
12
%
Εμπόριο ή/και αποθήκευση βιολογικών προϊόντων
5
%
επεξεργασία βιολογικών προϊόντων
4
%
Τα 3 πιο εγγεγραμμένα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα στην περιοχή
Δαμάσκηνα; Μελισσοκομία και μελισσοκομικά προϊόντα; Καρύδι - 18,41 τόνους παραγωγής "μελισσοκομικά προϊόντα" το 2022; 114,2299 εκτάριο Δαμάσκηνα με 40,228 τόνους παραγωγής το 2022; 142,13 εκτάριο Καρύδι με 30,31 τόνους παραγωγής το 2022.
Η μεγαλύτερη βιολογική περιοχή, σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα
Μόνιμοι ή προσωρινοί βοσκότοποι για ζώα βοσκής (βοσκότοποι και βοσκοτόπια) - 156,49 εκτάριο
Η μεγαλύτερη ποσότητα βιολογικής παραγωγής που παράγεται, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
Ντομάτες - 108,75 ο τόνος
Οι περισσότερες καταχωρημένες βιολογικές μονάδες ζώων
Αριθμός αποικιών μελισσών - 1733,00
Program_Logo

Αυτή η χάρτης δημιουργήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδας-Βουλγαρίας 2014-2020. Το περιεχόμενο της ο χάρτης αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της Business Center – Maritza και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εμπλεκομένων μερών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.