За нас

Бизнес център – Марица

Бизнес център – Марица е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение, и има за цел да подпомага развитието на фамилния, малкия и среден бизнес в регион Хасково, да съдейства за генериране на нови идеи, обмен на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване на безработицата в региона, да подпомага неправителствения сектор и да създава благоприятни условия за неговото развитие. 

Сдружението ще постига целите си, като: