Услуги

Бизнес център – Марица

Бизнес център – Марица е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение, и има за цел да подпомага развитието на фамилния, малкия и среден бизнес в регион Хасково. Сдружението предлага консултански, информационни услуги, както и организиране на обучителни семинари.

1. Консултантски услуги

 • Предоставя професионални бизнес консултации и съвети в областта на производството, пазарите, финансите, бизнес планирането, данъците, правната уредба, за създаването и управлението на собствено предприятие, а така също и в подбора и управлението на персонала;
 • Проучване на пазари в страната и чужбина;
 • Съдейства на предприемачите и производителите при намирането на източници за финансиране и при осъществяването на контактите с финансиращи организации. 
 • Разработване, управление и отчитане на проекти, финансирани със средства от Европейски програми и фондове
 • Оказва помощ и съдействие при изготвяне на бизнес планове, инвестиционни проекти, икономически обосновки при искане на заеми от банки и други финансиращи институции;
 • Организира и провежда събития за обществеността като семинари, работни срещи, изложби, панаири и други мероприятия, популяризиращи местния бизнес и местния икономически потенциал;
 • Организира бизнес срещи в страната и чужбина.

2. Информационни услуги

 • Информация за европейски програми и финансиращи институции;
 • Пазари и контрагенти в страната и чужбина;
 • Релевантно за бизнеса законодателство и нормативни актове;
 • Европейски и международни стандарти. 

3. Обучения и семинари

 • Стартиране на собствен бизнес;
 • Бизнес планиране и маркетинг;
 • Специализирани и професионални обучения по заявка на клиента;

Свържете се с нас

Интересувате се от някоя от изброените услуги или имате идея за реализация?