Бизнес център - Марица
Консултантски, Информационни услуги и обучителни семинари
Научете повече
Нашите проекти
Разгледайте проектите върху които сме работили през годините
Виж всички
Предишна
Следваща

Бизнес Център - Марица

Бизнес Център-Марица стартира дейността си през месец юли 2006 г. с изпълнението на проект „Заетост чрез подкрепа за бизнеса – JOBS“, финансиран от Министерство на икономиката и енергетиката в партньорство с Програмата на ООН за развитие.

Услуги

Бизнес Център – Марица е самоуправляващо се, нерелигиозно и политически независимо сдружение, и има за цел да подпомага развитието на фамилния, малкия и среден бизнес в регион Хасково, да съдейства за генериране на нови идеи, обмен на информация и заимстване на опит от развити пазарни общества за намаляване на безработицата в региона, да подпомага неправителствения сектор и да създава благоприятни условия за неговото развитие.

Нашите цели

Партньорство

с гражданското общество, бизнеса и общините за съвместни инициативи за икономическо развитие и ограничаване на безработицата

Предоставяне

на по-големи икономически възможности на производителите при създаването на нови и по-добри условия за тяхната работа

Подпомагане

на земеделските производители от региона, чрез предоставяне на адекватно обучение, информация, консултации и други дейности, повишаващи капацитета и конкурентоспособността им

Насърчаване

на по-големи икономически възможности на производителите при създаването на нови и по-добри условия за тяхната работа

Съдействие

за развитието на предприемачеството в регион Хасково

Консултиране

на безработните от региона за стартиране и развитие на собствен малък и семеен бизнес

Поискайте консултация

Последни проекти