Област Еврос

Географска област Еврос, като съставна част от биорегион Хасково-Еврос, е разположено в североизточната част на Гърция и представлява естествената граница на страната с България на север и с Турция на изток. Граничи с географска област Родопи на запад и с Тракийско море на юг.

Tractor

Географска област Еврос е едно от петте географски области в региона Източна Македония и Тракия. Географска област Еврос включва 5 общини: Община Александруполис, Община Орестиада, Община Дидимотико, Община Суфли и Община Самотраки. Седалище на географска област Еврос е Александруполис (72 750 жители), който е най-важният административен, финансов и търговски център на региона и в същото време единственото пристанище на Тракия.

Еврос има обща площ от 4 242 км2 и население от 147 947 жители, според данните от преброяването от 2011 г. Това е най-отдалеченото регионално звено на Гърция, тъй като Александруполис (столица) е на 840 км от Атина, на 340 км от Солун, на 295 км от Истанбул и на 60 км от Комотини, където се намира централата на Източна Македония – Тракия.

Working

Географска област Еврос е низинeн район с едва 10,3% планински местности, в сравнение с обширните равнини, които заемат 62,4% от общата ѝ площ, като обработваемата земя заема 42,35% от общата площ. Така географската област Еврос се нарежда сред първите регионални единици в Гърция по съотношение обработваеми земи към обща площ, което представлява 5,38% от общата земеделска земя в Гърция. След земеделските земи преобладават горските и други необработваеми земи.

OnTheField

Основните икономически дейности в географската област Еврос са селското стопанство и животновъдството. В Еврос се отглеждат висококачествени растения като слънчоглед, пшеница, памук, захарно цвекло, царевица и зеленчуци. Отглеждането на слънчоглед обхваща повече от една пета от общата обработваема земя в Еврос. Това е доминиращата култура в северната част на географската област Еврос. Трябва да се отбележи, че около 50% от площите за отглеждане на слънчоглед в Гърция се намират в Еврос.

Производството на фуражни култури е ограничено и се състои главно от люцерна. Фуражните култури се произвеждат на около 10 600 хектара в Еврос, което представлява 7,2% от общата обработваема площ. Тютюнът и други технически култури са важна част от селското стопанство за Региона Източна Македония и Тракия. В Еврос са заети 584 хил. дка с технически култури като тютюн, памук, сусам и слънчогледи, сорго, фъстъци и др. Зеленчуковите култури (броколи, зелки, карфиол, спанак, лук, домати, и др.) заемат малък процент от общата земеделска площ, но представляват основната перспектива за земеделския сектор, тъй като са предимно пазарно ориентирани. По отношение на животновъдството нивата на производството на месо са сред най-високите в страната. 

Farming

Селскостопанският сектор, въпреки намаляващия си принос в БВП и заетостта в последните години, запазва относително висока роля в регионалната икономика.