Предизвикай предприемача в себе си

Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020

БИЗНЕС ЦЕНТЪР-МАРИЦА предизвиква всички онези, които имат идеи за социално предприемачество от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград.

Формуляр за участие: 
https://goo.gl/forms/v50NVrEVIE1ciSpj1

Challange

Кандидатствай с иновативна предприемаческа идея за решаване на социален проблем и ни я изпрати, за да стане тя реално изпълнима и да намери финансиране.
Ако имаш идея как да решиш конкретен проблем, ако си силно мотивиран и вярваш, че идеята ти е устойчива и има мащабен потенциал, имаш възможността да се включиш в нашия проект и да помогнеш, както на себе си, така и на тези, за които го правиш.

Ще имаш възможност да разбереш кои са начините за създаване на социален Startup, ще получиш подкрепа за разработване на идеята си и ще почерпиш вдъхновение от други млади предприемачи и експерти в най-различни области. Кандидатствай до 15 април 2019 г. 17:00 ч. като попълниш формата, която можеш да откриеш на адрес: https://goo.gl/forms/v50NVrEVIE1ciSpj1.
 
Конкурсът е насочен към тези от Вас от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград, които имат навършени 18 години и имат идеи за социално предприемачество. Важно условие за участие в конкурса е да имате добра, иновативна бизнес идея в областта на социално предприемачество, която силно искате да реализирате. Победителите в конкурса ще получат експертна подкрепа как да развият своята предприемаческа идея.
 
Конкурсът е част от проекта „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“, финансиран по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020. 

startup

Всички участници имат ангажимент да представят концепция за иновативна предприемаческа идея за решаване на социален проблем, с която да участват в конкурса. 

Срок за онлайн попълване на формуляра (https://goo.gl/forms/v50NVrEVIE1ciSpj1) е 15 април 2019 г. 17:00 ч.

Ако имате въпроси, може да се свържете с нас на ел. поща bcmaritza2009@gmail.com.