Публично събитие по проект SocialCrafts ще се проведе на 21.02.2019 г. в Благоевград

Публично събитие ще се проведе в рамките на проект „Занаяти и социална икономика: движеща сила за растеж чрез социално включване в трансграничния регион” с акроним  „SocialCrafts“, финансиран по програма INTERREG V-A ГЪРЦИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014 – 2020 в Благоевград (България) на 21 февруари 2019 (четвъртък) от 10:00 ч. 

Мястото на събитието е зала  „22-ри септември“ на пл.” Георги Измирлиев – Македончето”. 

По време на събитието участие могат да вземат:
– обществеността от целевия трансграничен регион;п
– представители на различните целеви групи, към които е насочен проектът – представители на НПО, занаятчии, местни производители, хора с увреждания;
– медии;
– публични органи;
– представители на гражданското общество.

По време на събитието ще бъде представен проект „SocialCrafts“, неговите цели, планираните дейности, резултати и постигнатия напредък. Ще бъдат представени и възможностите, които предоставя проекта на целевите групи. 

В рамките на събитието ще бъдат представени ощ следните теми:
– разработването на пилотната програма, предлагаща подкрепа на занаятчии и лица в неравностойно положение;
– създаването на мобилни звена за оказване на подкрепа и консултация на занаятчии и хора в неравностойно положение в отдалечени райони;
– създаването на два центъра за подпомагане на заетостта за включване в Разлог (България) и Кавала (GR)
– разработването на онлайн платформа и мобилно приложение за членовете на мрежата (занаятчии и търговци на техните продукти) за популяризиране на техните продукти и услуги.

По време на събитието ще бъде анонсиран Конкурс: „Предизвикай предприемача в себе си“, организиран от Бизнес Център Марица по проект „Занаяти и социална икономика: Движеща сила за растеж чрез социално включване в Трансграничния регион“, с акроним „SocialCrafts“ по Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020.

Формулярът за участие https://goo.gl/forms/v50NVrEVIE1ciSpj1  е активен до 15.04.2019 г., 17:00 ч.  Конкурсът е насочен към тези от Вас от областите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград, които имат навършени 18 години и имат идеи за социално предприемачество. Важно условие за участие в конкурса е да имате добра, иновативна бизнес идея в областта на социално предприемачество, която силно искате да реализирате. Победителите в конкурса ще получат експертна подкрепа как да развият своята предприемаческа идея.

В рамките на публичното събитие по проекта е предвидена изложба на местни продукти и занаяти от трансграничния регион.  Ще бъдат представени обреди и ритуали и ще се дегустират традиционни храни. 
Всички желаещи могат да се включат в събитието!

social-crafts-event

Програмата за събитието включва следните теми:

social-craft-program