Създаване на конкурентоспособни стартиращи предприятия (Проект 100)

Проектът се финансира от Министерство на икономиката и енергетиката в партньорство с Програмата на ООН за развитие

 

Период на проект: 2007-2009

Цели на проекта:
• да предостави пълна подкрепа за стартиращи предприятия чрез:
• интензивни обучения преди започването на бизнеса, съдействие за разработването на осъществими бизнес планове;
• безвъзмездна помощ от 10 000 лв. до 20 000 лв. за най-добрите бизнес планове, одобрени след участие в национален конкурс;
• професионална помощ от бизнес центъра по време на целия процес преди и след усвояване на безвъзмездната финансова помощ;

Място: област Хасково, България

Резултати: 14 нови дружества, създадени и подкрепени финансово и технически