НПО от Нова Европа – Обединени за устойчиво развитие на нашите региони

Програма Изток Изток на Институт Отворено общество-София

 

Период на проекта: март – август 2010 г.

Постигнати резултати:
• Формирана неформална единица на НПО
• отворена дискусия за неправителствения сектор
• Осъществява обучително пътуване и обмен на опит между бизнеса и НПО от България и Република Чехия