Онлайн кампания за популяризиране на възможностите за създаване на био регион: Биологичното производство в Област Хасково

Биологичното производство в Област Хасково

През последните години биологичното земеделие в България е един от секторите, който в условията на криза се развива с бързи темпове, като непрекъснато нарастват площите и броят на производителите, включени в система на контрол. Причините са свързани както с много добрите предпоставки у нас за неговото развитие – запазени в екологично отношение райони; осведоменост и желание на потребителите да се хранят здравословно; осъзнати ползи за околната среда и селските райони; подпомагане на биологичните производители – така и с добрия прием на биопродуктите на външните пазари. За 2020 г. площта на биоземеделската земя в България, включваща и площите в преход, възлиза на 116 253 хектара с дял 2,3% от общата земеделска земя за същата година. За този период производителите на биопродукти в страната са 5942, преработвателите – 249, вносителите – 22, а износителите на биопродукти – 2.

Същевременно земеделието в Област Хасково се определя като традиционна дейност за населението, като развитието й във времето се обуславя от добрите качества на почвите и благоприятните агро-климатични условия. Какво е развитието, обаче, на биоземеделието в региона е въпрос, който проект EU2BIO изследва, с цел повишаване на заинтересоваността и привличане на вниманието на обществото към биологичното производство, тенденциите в неговото развитие и неговото значение в развитието на област Хасково и създаване на предпоставки за развитието на биологичното производство на територията на област Хасково. В тази връзка по проект EU2BIO е направено „Проучване на биологичното производство в Област Хасково“. Някои от по-интересните резултати от проучването са представени тук:

  • към януари 2023 г. 273 са операторите в област Хасково, регистрирани в базата данни на производителите, преработвателите и търговците на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин;
  • най-много регистрирани оператори се наблюдават в Община Хасково (26%), следвана от Община Свиленград (24%) и Община Харманли (15%);
  • най-много са сертифицираните био площи на територията на Община Маджарово (34,8% от био площите в Област Хасково);
  • най-голямо е количеството на произведената биологична продукция в Община Свиленград – 1 336,36 т. за 2022 г.

За още интересни данни разгледайте „Проучване на биологичното производство в Област Хасково“ тук:

Текст на български език: https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/02/Research_Bio-production_Haskovo_2023.pdf

Текст на гръцки език: https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/02/Research_Bio-production_Haskovo_2023_GR.pdf

Текст на английски език: https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/05/Research_Bio-production_Haskovo_2023-EN.pdf