Онлайн кампания за популяризиране на възможностите за създаване на био регион: Търсите актуална информация за местните био продукти в Област Хасково?

Търсите актуална информация за местните био продукти в Област Хасково?

Ние разполагаме с тази информация, включително с база данни с производители на био продукти в Област Хасково. Базата данни предлага информация и за това кои са  контролиращите лица на всеки производител. Информацията в базата данни е представена обобщено и по общини.

Можете да намерите информацията тук:

https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/08/Database_bio-producersproducts_EU-2-BIO.pdf