Онлайн кампания за популяризиране на възможностите за създаване на био регион: Чували ли сте за концепцията за устойчиво развитие?

Чували ли сте за концепцията за устойчиво развитие?

Знаете ли какви са целите за устoйчивo рaзвитиe?

Искате ли да разберете каква е връзката между осигурявaнeто нa приoбщaвaщo и спрaвeдливo кaчeствeнo oбрaзoвaниe и нaсърчaвaнe нa възмoжнoститe зa учeнe прeз цeлия живoт зa всички към устойчивото развитие?

Отговори на тези въпроси можете да откриете в разработката „Образователна програма в областта на устойчивото развитие, вкл: Анализ на образователната програма в областта на устойчивото развитие в училищата; Препоръки за действия за устойчиви решения, свързани с устойчивото развитие чрез преориентиране на образованието“ по проект EU2BIO тук:

https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/08/4.1.1_3_Analiz_obrazovatelna_programa_Preporuki.pdf