Онлайн кампания за популяризиране на възможностите за създаване на био регион: Клиентски предпочитания и отношение към биологичните продукти в Хасково

Вие сте производител и/или търговец на биологични продукти и търсите следната информация:

– какви са бариерите пред закупуването на местни органични продукти, предлагани от търговци на дребно и ресторанти в Област Хасково?

– какви са клиентските предпочитания и отношение към местния биологичен продукт в Област Хасково?

Отговори на тези въпроси, можете да намерите в разработката „Събиране на потребителски данни за по-добро разбиране на бариерите пред закупуването на местни органични продукти“, изготвена по проект EU2BIO тук:

https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/06/Collecting-consumer-data_F.pdf