Онлайн кампания за популяризиране на възможностите за създаване на био регион: Търсите данни за търговци на дребно и ресторанти, предлагащи био продукти в Хасково?

 Търсите данни за търговци на дребно и ресторанти, предлагащи био продукти на територията на Област Хасково?

Ние разполагаме с такава!

Тук можете да разгледате базата данни, която включва 23 търговци на биопродукти на дребно на територията на Област Хасково и 5 ресторанта, предлагащи био продукти на територията на Област Хасково.

https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/06/Database_retailers-and-restaurants_Hs_organic.pdf

А тук можете да видите данните за доставчиците на идентифицираните търговци на дребно и ресторанти, предлагащи био продукти:

https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/06/Study_suppliers_organic-prod.pdf