Онлайн кампания за популяризиране на възможностите за създаване на био регион: Видео уроци за законодателни и административни изисквания по отношение на биопроизводството

Видео уроци за законодателни и административни изисквания по отношение на биопроизводството

Търсите достъпно видео съдържание, което да използвате с учебна цел, за съществуващите законодателни и административни изисквания в областта на биологичното производство?

Ако това е така, то нашите видео уроци са точно за вас!

Какво ви предлагаме – 5 видео урока по темите:

Видео урок: Европейско законодателство относно биологични продукти

Видео урок: Национално законодателство относно продукти произведени по биологичен метод

Видео урок: Законодателство относно селскостопански продукти с географски указания, продукти със защитени наименования за произход и храни с традиционно специфичен характер

Видео урок: Пакет документация за регистрация на географско означение

Видео урок: Принципи нa биoлoгичнoтo зeмeдeлиe

Всички уроци са достъпни безвъзмездно и са подходящи за лица със зрителни и слухови увреждания!