Онлайн кампания за популяризиране на възможностите за създаване на био регион

Какво означава „био“?

Какви са условията, на които трябва да отговаря едно стопанство, за да бъде „био“?

Кои са предимствата, които обуславят развитието на биологично производство на територията на Област Хасково?

Кои са проблемите за развитието на биопродукти в област Хасково?

Как се регистрира географско указание и какви са предимствата на тази регистрация?

Кои са законодателните и административни изисквания в областта на биологичното производство?

Кои са операторите на био продукти и кои са местните био продукти на територията на Област Хасково?

Как образованието може да повлияе на устойчивото развитие?

Къде да се обучите по теми свързани с биологично производство и земеделие?

Отговори на тези въпроси ще намерите в следващите статии!

Приятно четене!

Биологичното производство в Област Хасково

Перспективи и проблеми за развитието на биопродукти в област Хасково

Възможности за регистриране на трансгранично географско указание и пакет от документация за регистриране на географско означение

Видео уроци за законодателни и административни изисквания по отношение на биопроизводството

Търсите данни за търговци на дребно и ресторанти, предлагащи био продукти на територията на Област Хасково?

Бариерите пред закупуването на местни органични продукти и клиентските предпочитания 

Чували ли сте за концепцията за устойчиво развитие?

Обучителен курс за производителите на био продукти

Обучителен курс за потребителите на биологично производство

Търсите актуална информация за местните био продукти в Област Хасково?