Възможности за регистриране на трансгранично географско указание и пакет от документация за регистриране на географско означение

Какви са възможностите за регистрация на географско означение е въпрос, който проект EU2BIO изследва, с цел представяне на достъпна информация на заинтересованите страни в трансграничния регион Хасково-Еврос относно:

– концепцията за регистрация на географско означение;

– възможностите за регистрация на географско означение в трансграничния регион Хасково-Еврос и правна закрила съобразно приложимото законодателство;

– документацията за регистрация на географско означение.

За да разберете какво означава понятието „географско означение“, какви предимства ви носи регистрацията на географско означение, какви са видовете географски означения, на каква правна закрила подлежат географските означения в ЕС и държавите извън ЕС и какви са документите, които е необходимо да подготвите, за да регистрирате географско означение, разгледайте „Разработка за възможностите за регистриране на трансгранично географско указание и пакет от документация за регистриране на географско означение“.

Текст на български език: https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/02/3.1.3_Research_final_bg.pdf

Текст на гръцки език: https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/02/3.1.3_Research_GR_FINAL.pdf%20

Текст на английски език: https://bcentermaritza.info/wp-content/uploads/2023/05/3.1.3_Research_final_en.pdf